Ние от ИНПЕ Транспорт Ви предлагаме транспорт и спедиция на товари от България и Гърция до Западна Европа – Германия, Белгия, Нидерландия, Дания, Швеция и Полша.

Ако се нуждаете от международен превоз до други държави, моля изпратете ни запитване чрез контактната форма на сайта ни или на inpe.transport@gmail.com. В зависимост от нуждите Ви, ние ще Ви изготвим индивидуална оферта до желаната от Вас държава.

Ние вярваме, че нашите клиенти се нуждаят не само от ясни договорни условия, но и от сигурни, надеждни и качествени транспортни услуги. С цел да осигурим безопасността на Вашите товари, сме избрали да работим единствено с комплексни товари.

НЕ предлагаме услугата групажи на товари, понеже при тях се комбинират стоките на различни клиенти. Така, ако има забавяне със стоките на единия клиент, ще се получи забавяне със стоката и на другите клиенти. В зависимост от това кой извършва разтоварването, може да се получи и объркване на товарите.

По тази причина ние работим с товарите само на един клиент и за транспортирането им до местоназначението използваме определено транспортно средство. Най-голямото предимство в случая е, че се минимализира възможността от объркване по време на транспорта и разтоварните дейности.

Разполагаме със собствен автопарк, който дава възможност да извършваме международен транспорт на различни видове товари.

В нашия автопарк имаме 27 композиции камиони и влекачи с тристранна щора, сред които Mercedes Actros 450, DAF XF 480, Schmitz, Krone, Berger, MAN TGX.

Държим изключително много на техническата им изправност и безопасност. Нашите шофьори и служители проверяват внимателно превозните средства преди и след края на всеки курс. Каросериите се дезинфекцират обстойно и по този начин гарантираме добрата хигиена на Вашите товари.

Цената на международния траспорт с камиони варира и зависи от редица фактори като:

  • Товара, който искате да превозите – от значение са неговият произход, вид, размер и тегло. От тях зависи какво транспортно средство ще е необходимо, за да се извърши безопасно траспортирането им. Например, ако искате да транспортирате стоки, които бързо се развалят, не можете да го направите с обикновен камион, а се нуждаете от такъв с хладилна инсталация.
  • Маршрута – разстоянието е главен фактор при определяне на цената. От значение са не само от коя страна ще започне превозът, но и от крайното местоназначение. Трябва да се вземат предвид и държавите, през които ще преминат товарите и има ли митнически такси и други такси за внос и износ по време на маршрута.

Трябва да знаете и, че международният транспорт с камиони се усложнява допълнително от разпоредбите, свързани с преминаването на границите.

Трудно е да Ви предоставим точна цена, която да важи за всички видове товари и местоназначения. Затова, моля попълнете нашата контактна форма и ни информирайте за вида на товара, начална и крайна точка. Нашите консултанти с удоволствие ще се свържат с Вас и ще Ви предоставят най-добрата индивидуална оферта.

Автомобилната пътна мрежа предоставя гъвкави възможности за маршрути. Така дори да възникне авария или инцидент на пътя, камионът ще използва алтернативни пътища, за да избегне забавянето.

Ние от ИНПЕ Транспорт следим внимателно камионите по време на извършване на превоза на Вашите товари. По този начин, своевременно Ви уведомяване, когато настъпват промени и какви мерки взимаме, за да изпълним поетия към Вас ангажимент.

Да, ние Ви предлагаме услуга от врата до врата. Това означава, че може да вземем товара от всяка една точка, която има достъп до пътната мрежа – склад, паркинг, магазин, фабрика и дори жилищен блок. Стига да е достъпно за 40 тонна композиция за взимането на стоката от вратата.

По същия начин може да доставим Вашите товари до желаната от Вас дестинация.

Първата стъпка е да се свържете с нас и да ни дадете конкретна информация – вида, обема и размера на товара и желаната дестинация за доставка. Следва нашите консултанти да се свържат с Вас и да Ви предложат конкретни маршрути и цена на доставката.

Ако приемете нашето предложение, трябва да направите плащането за услугата по банков път.

Да, ние сме фирма, която е регистрирана по ДДС и за извършването на всяка една услуга можем да Ви издадем фактура.

Ние сме специализиране в осигуряване на цялостната логистика на международния транспорт с камиони. Разтоварване и товарене можем да направим, ако е на рампа камиона и ни предоставите палетна количка.

Нашите камиони не разполагат с палетни колички и нямат рампи. Разтоварването и товаренето се извършва от фирмите, които са ни наели.

Думата спедиция идва от английски – freight forwarding. Това е процес по организиране и уреждане превоз на товари от едно място до друго.

Спедитор се нарича специализираната компания-доставчик на транспортни услуги с воден, сухопътен и въздушен транспорт. Те извършват различни логистични дейности, чиято цел е ефективно и безпроблемно превозване на стоките до местоназначението им.

Вие като товародател поверявате Вашите стоки на спедиторската фирма и тя поема пълната отговорност за доставката им.

За съжаление, много предприемачи не са запознати с изискванията и законодателствата на различните държави, касаещи вноса и износа на стоки. Това може да Ви сблъска с много обстоятелства и регулации, които не можете да преодолеете сам.

Добрият спедитор ще го направи вместо Вас! Неговият професионален опит и знания ще Ви осигурят бързо, лесно и изгодно транспортиране на Вашите стоки.

Най-просто казано, спедиторите са посредници между клиента и множеството транспортни услуги. Те:

  • Избират най-подходящия вид транспорт или комбинация между тях за определен товар.
  • Организират товарене, разтоварване и необходимостта от специални условия за стоките.
  • Уреждат необходимите документи, разрешителни, лицензи и други.
  • Преговарят и договорят тарифите с превозвачите.
  • Грижат се за митническите формалности.
  • Следят движението на стоките и тяхното състояние.
  • Реагират своевременно при забавяне или възникване на проблеми и неочаквани обстоятелства.